Targeting

Izbira prave ciljne skupine je bistvenega pomena. Ko določimo, kdo so ljudje, ki bi se lahko zanimali za vaš izdelek, določimo način komunikacije. Vsako skupino je treba nagovoriti posebej, s posebnim jezikom. Včasih je potrebno za različne skupine izdelati različne zasnove, da dosežemo pozitivne rezultate.

Brain>
storming

Putting the creative brains together to produce a storm of ideas. Understanding the problems then thinking about various solutions in the moment. No idea is bad until we recognise it as unusable for the project.

Concept
Design

Za vsak izdelek ali podjetje oblikujemo unikatno in atraktivno zgodbo, s katero se ljudje lahko povežejo ali so nad njo presenečeni. Močni koncepti in odlične ideje so stvar prihodnosti in mi smo tam.

Tools

Intelligence and design are the new languages and with the right tools we can conquer all the new worlds tograther.

Viral
labs

Če nihče ne sliši in vidi, ne obstaja. Poskrbimo, da se vaša zgodba sliši in vidi. Bistvo je dobra zgodba ob pravem času na pravem mestu.