ATELJE VIRTUA,
digitalne komunikacije,
Aleksander Legen s.p.

Pesnica pri Mariboru 20 A
2211 Pesnica pri Mariboru

Naziv operacije:
RAZVOJ PODJETJA ATELJE VIRTUA 2020-2024: MED INOVACIJO IN DIGITALIZACIJO

Obdobje izvajanja operacije:
12. 1. 2019–30. 10. 2021

Operacija se spremlja do 31. 12. 2024.

Naziv javnega razpisa:
Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

Opis in cilji operacije:
Namen operacije je razvoj sodobnega inovativnega podjetja, ki strankam nudi kakovostne kreativne in tehnološko napredne rešitve na področju digitalizacije ter implementacije novih komunikacijskih VR, AR in MR orodji in strategij v poslovno okolje. Razvoj inovativnih pristopov in lastnih produktov, ki izvirajo iz know-howa podjetja ter preoblikovanja le teh za potrebe poslovnih partnerjev. Razvoj lastnih prduktov, kot so virtualne pisarne, digitalni zastopnik ter VR in AR pisarne in showroomi.

Finančna podpora:
Operacijo in naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada / Evropskega sklada za regionalni razvoj / Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.